Listen-and-repeat training in the learning of non-native consonant duration contrasts: influence of consonant type as reflected by MMN and behavioral methods

Antti Saloranta*, Leena Maria Heikkola, Maija S. Peltola

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Listen-and-repeat training in the learning of non-native consonant duration contrasts: influence of consonant type as reflected by MMN and behavioral methods”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Medicine and Dentistry

Psychology

Neuroscience