Liquid-phase hydrogenation of citral over an immobile silica fibre catalyst

Tapio Salmi*, Päivi Mäki-Arvela, Esa Toukoniitty, Ahmad Kalantar Neyestanaki, Lasse Pekka Tiainen, Lars Eric Lindfors, Rainer Sjöholm, Ensio Laine

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

44 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Liquid-phase hydrogenation of citral over an immobile silica fibre catalyst”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Material Science

Chemical Engineering