Liquid-phase hydrogenation of citral for production of citronellol: Catalyst selection

P. Mäki-Arvela, L. P. Tiainen, M. Lindblad, K. Demirkan, N. Kumar, R. Sjöholm, T. Ollonqvist, J. Väyrynen, T. Salmi, D. Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

68 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Liquid-phase hydrogenation of citral for production of citronellol: Catalyst selection”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar