Lipophilic extractives in populus x euramericana "guariento" stemwood and bark

Chunlin Xu, Menghua Qin*, Yingjuan Fu, Na Liu, Jarl Hemming, Bjarne Holmbom, Stefan Willför

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lipophilic extractives in populus x euramericana "guariento" stemwood and bark”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences