LiHoF4: Cuboidal demagnetizing factor in an Ising ferromagnet

M. Twengström, L. Bovo, O. A. Petrenko, S. T. Bramwell, P. Henelius

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  1 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”LiHoF4: Cuboidal demagnetizing factor in an Ising ferromagnet”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Kemiska föreningar

  Ingenjörs- och materialvetenskap

  Fysik och astronomi