Lignans in knotwood of Norway spruce: Localisation with soft X-ray microscopy and scanning transmission electron microscopy with energy dispersive X-ray spectroscopy

Tuomas Mansikkala, Minna Patanen, Anna Kärkönen, Risto Korpinen, Andrey Pranovich, Takuji Ohigashi, Sufal Swaraj, Jani Seitsonen, Janne Ruokolainen, Marko Huttula, Pekka Saranpää, Riikka Piispanen*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Lignans in knotwood of Norway spruce: Localisation with soft X-ray microscopy and scanning transmission electron microscopy with energy dispersive X-ray spectroscopy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi