Light scattering and plasmon resonances in a metal film with sub-wavelength nano-holes

Nicklas Anttu*, H. Q. Xu

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Light scattering and plasmon resonances in a metal film with sub-wavelength nano-holes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Medicine and Dentistry

Earth and Planetary Sciences

Physics

Material Science