Light induced cytosolic drug delivery from liposomes with gold nanoparticles

Tatu Lajunen*, Lauri Viitala, Leena Stiina Kontturi, Timo Laaksonen, Huamin Liang, Elina Vuorimaa-Laukkanen, Tapani Viitala, Xavier Le Guével, Marjo Yliperttula, Lasse Murtomäki, Arto Urtti

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

100 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Light induced cytosolic drug delivery from liposomes with gold nanoparticles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science