Ligand-Enhanced Negative Images Optimized for Docking Rescoring

Sami Kurkinen, Jukka V. Lehtonen, Olli Pentikäinen, Pekka Postila*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ligand-Enhanced Negative Images Optimized for Docking Rescoring”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology