Life cycle assessment of plastic grocery bags and their alternatives in cities with confined waste management structure: A Singapore case study

Ashiq Ahamed, Pramodh Vallam, Nikhil Shiva Iyer, Andrei Veksha*, Johan Bobacka, Grzegorz Lisak*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Life cycle assessment of plastic grocery bags and their alternatives in cities with confined waste management structure: A Singapore case study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi