Leaching of acid generating materials and elements from coarse- and fine-grained acid sulfate soil materials

Stefan Mattbäck*, Anton Boman, Andreas Sandfält, Peter Österholm

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)
22 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Leaching of acid generating materials and elements from coarse- and fine-grained acid sulfate soil materials”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences