Layered (Cu, Fe) oxides of double perovskite structure: Correlation between structural and magnetic-property changes in upon high-pressure heat treatment

M. Nagase, J. Lindén, J. Miettinen, M. Karppinen, H. Yamauchi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Layered (Cu, Fe) oxides of double perovskite structure: Correlation between structural and magnetic-property changes in upon high-pressure heat treatment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi