Lateral induction limits the impact of cell connectivity on Notch signaling in arterial walls

Tommaso Ristori, Oscar M.J.A. Stassen, Cecilia M. Sahlgren, Sandra Loerakker*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)
Filter
Aktiv

Sökresultat