Laser action in polydialkylfluorene films: Influence of low-temperature thermal treatment

M. N. Shkunov*, R. Österbacka, A. Fujii, K. Yoshino, Z. V. Vardeny

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

46 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Laser action in polydialkylfluorene films: Influence of low-temperature thermal treatment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi