Larval development of the barnacle Amphibalanus improvisus responds variably but robustly to near-future ocean acidification

Christian Pansch*, Peter Schlegel, Jonathan Havenhand

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Larval development of the barnacle Amphibalanus improvisus responds variably but robustly to near-future ocean acidification”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Agricultural and Biological Sciences