Larch wood residues valorization through extraction and utilization of high value-added products

Kerstin Wagner, Maurizio Musso, Stefan Kain, Stefan Willför, Alexander Petutschnigg, Thomas Schnabel*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Larch wood residues valorization through extraction and utilization of high value-added products”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Material Science