Language shift in Gammalsvenskby: A nexus analysis of the shift to Ukrainian in a traditionally Swedish-speaking community

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

This article examines the collective language shift from Swedish to Ukrainian in the Swedish-ethnic community of Gammalsvenskby, Ukraine. The Gammalsvenskby language shift is used to argue that language shift is such a complex social practice that it cannot be satisfactorily explained by the use of preconceived, deductive analytical frameworks. The argument is probed through a study of selected themes in the life story interviews of 16 last-generation Swedish-speakers, making use of the framework of nexus analysis. The study shows that the different kinds of discourses involved in the Gammalsvenskby language shift have resulted in a complex network of interrelated processes of change on various levels. These processes are so intertwined and have had such different scalar effects, that they cannot be simply grouped as factors which are classed as either micro or macro.

I artikeln studeras det kollektiva språkbytet från svenska till ukrainska i den svensketniska gruppen i Gammalsvenskby (Ukraina) för att visa att språkbyte är en så komplex social praktik att på förhand uppställda deduktiva analysmatriser inte kan förklara den på ett tillfredsställande sätt. Detta argument utforskas med nexusanalys som referensram genom en studie av några utvalda teman i levnadsberättelser av 16 personer ur den sista svensktalande generationen. Studien visar att de olika slags diskurser som var inblandade i språkbytet i Gammalsvenskby resulterade i ett komplext nät av sammanlänkade förändringsprocesser på olika nivåer. Dessa processer var så sammanflätade och hade så olika skalära effekter, att det inte förefaller meningsfullt att gruppera dem som faktorer som kan hänföras till separata mikro- och makronivåer.
OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)37–61
TidskriftJournal of Sociolinguistics
Volym19
Nummer1
DOI
StatusPublicerad - 2015
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Nyckelord

  • Gammalsvenskby
  • Language shift
  • Language death
  • nexus analysis

Citera det här