Lamin A/C phosphorylation at serine 22 is a conserved heat shock response to regulate nuclear adaptation during stress

Laura Virtanen, Emilia Holm, Mona Halme, Gun West, Fanny Lindholm, Josef Gullmets, Juho Irjala, Tiina Heliö, Artur Padzik, Annika Meinander, John E Eriksson, Pekka Taimen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lamin A/C phosphorylation at serine 22 is a conserved heat shock response to regulate nuclear adaptation during stress”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience