Kulturarvsobjekt och kampen om besökarnas underhållning

Forskningsoutput: TidskriftsbidragBok/film/artikelrecensionVetenskaplig

13 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Etnolog Maija Mäkis doktorsavhandling ”Polkuja esihistoriasta tulevaisuuksiin – matkailun tulevaisuuksia ja toimijoita arkeolo-gisilla maastokohteilla”1 (”Stigar mellan förhistorien och framtider – resenäringens framtider och aktörer vid arkeologiska besöksob-jekt”) har produktifieringen av kulturarvet i fokus. Avhandlingens uttryckliga syfte är att utreda möjliga framtidsutsikter för arkeolo-giska besöksmål i Finland
OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)161-162
Antal sidor2
TidskriftBudkavlen. Tidskrift för etnologi och folkloristik
Volym101
StatusPublicerad - 18 dec. 2022
MoE-publikationstypB1 Artikel i en vetenskaplig tidskrift

Nyckelord

  • Museologi
  • Kulturarv
  • etnologi

Citera det här