Kreativt skrivande i skolan: förhandlingar om utrymme för elevens eget skrivande vid skrivsamtal

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Skrivande i skolan har generellt uppfattats som en typisk skolaktivitet medvanligtvis liten förankring i de autentiska sammanhang vilka automatisktuppmuntrar till utveckling i det egna skrivandet. Utrymme för elevens egetskrivande och kreativitet i skolmiljö står i fokus i den här fallstudien. Syftet är attstudera hur handledare och elever under skrivsamtal i årskurs fem uttrycker ochdiskuterar sekvenser i samtalet som ger utrymme för elevens eget skrivande ochkreativitet. Artikeln belyser det kreativa skrivandet i skolan och fördjuparförståelsen för elevers sätt att tänka om skrivande. Studien är en materialdrivenfallstudie, där analysen av samtalen är inriktad på att identifiera diskurser därelevens eget skrivande lyfts fram. Resultaten visar på två diskurser: enbeskrivande och detaljrik diskurs samt en diskurs som kännetecknas av fantasioch frihet. Diskurserna visar på två olika sätt att förstå det kreativa skrivandetsom tänkbara vägar att möjliggöra och förstärka det kreativa skrivandet i skolan.

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Titel på värdpublikationGenom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
RedaktörerHeidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
FörlagÅbo Akademi University Press
Sidor87–101
ISBN (elektroniskt)978-951-765-927-7
ISBN (tryckt)978-951-765-926-0
StatusPublicerad - 2019
MoE-publikationstypA3 Del av bok eller annan forskningsbok

Nyckelord

  • diskurssianalyysi
  • skrivpedagogik

Citera det här