Kreativ ångest: En kulturekonomisk studie av skådespelares kreativa processer

Johan Storgård

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandlingMonografi

Sammanfattning

Vad är det som händer inom skådespelares kreativa processer? Varför känns det som om det uppstår ny energi fast arbetet är både fysiskt och psykiskt krävande? Vad kan man lära sig om ledarskap av kreativa processer, kommunikation och värde-utveckling genom att se närmare på verksamhetsmodeller inom teaterkonsten?
Syftet med studien är att med utgångspunkt från en kulturekonomisk referensram undersöka yrkesgruppen skådespelares kreativa processer för att på så sätt utveckla en bättre förståelse av villkoren för kreativ värdeutveckling.
Undersökningen bygger på intervjuer med skådespelare som är eller varit, professionellt engagerade vid institutionsteatrar. Johan Storgård ser närmare på skådespelares uppväxt, bakgrund och väg till yrket. Han undersöker deras relation till välmående, individuella och sociala kreativa processer som de ständigt arbetar med. Genom intervjuerna går han på djupet kring deras arbetsomgivning och han betraktar de värdeskapande processer som uppstår genom kreativa utmaningar. Att försöka, pröva på, ta risker, misslyckas och lyckas framstår som centrala värden i arbetet med rollen och föreställningen.
Utifrån ett mikroperspektiv analyseras och tolkas skådespelarnas berättelser om uppväxt, yrkesval, välmående och kreativa processer inom teatern. Den teoretiska ramen för studien har hämtats från tidigare forskning kring kulturekonomi, kreativa processer samt kreativt ledarskap.
Studien visar att styrkan, individuellt och socialt, finns dold i de givna kreativa utmaningarna. Energin, kraften och i förlängningen produktionens värde och resultat har sitt ursprung i balansen mellan kapacitet och kreativt tryck. Den kreativa ångesten framstår som källa till innovation och värde. Om kreativa processer kan ledas med förståelse för den kreativa ångestens potential så påverkar också detta organisationens resultat och värdeutveckling.
Avhandlingen introducerar värde-begreppet kreakonomi som ett teoretiskt begrepp för att definiera värdeutveckling, som är utmanande att mäta, men som uppstår då organisationen leds balanserat med förståelse för utmaningarna med kreativa processer.
OriginalspråkSvenska
Handledare
  • Kristensson Uggla, Bengt, Handledare
UtgivningsortÅbo
Förlag
Tryckta ISBN978-952-389-003-9
Elektroniska ISBN978-952-389-004-6
StatusPublicerad - 12 nov. 2021
MoE-publikationstypG4 Doktorsavhandling (monografi)

Nyckelord

  • kreativ ångest
  • teater- och skådespelarkonst
  • kreativa processer
  • kreativa utmaningar
  • kreakonomi

Citera det här