Kohti potilasturvallisuuden yhtenäistä seurantaa Suomessa: – tilannekuva potilasturvallisuuden mittareista ja seurantamenettelyistä 2020

Översatt titel: Mot enhetlig övervakning av patientsäkerheten i Finland: - en bild av patientsäkerhetsindikatorer och övervakningsprocedurer 2020

Auvo Rauhala*, Riikka-Leena Leskelä, Maria Virkki, Tuija Ikonen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Utgångspunkter
Finland saknar information om patientsäkerhetsnivån och inga enhetliga övervakningsrutiner har definierats. Syftet med undersökningen var att jämföra förekomsten av patientsäkerhetsindikatorer (indikatorer och verksamhetsmodeller) på sjukvårdsenheter.
Metoder
Ett frågeformulär med 118 frågor om hälso- och sjukvårdens patientsäkerhetsindikatorer skickades till 280 social- och hälsovårdsorganisationer.
Resultat
Enheterna använde i genomsnitt 68 patientsäkerhetsindikatorer: de flesta på universitetssjukhus (101) och centralsjukhus (87). Inom primärvården fanns det högsta antalet indikatorer på universitetssjukhusorter (78). På andra sjukhus eller primärvård på andra orter fanns drygt 60 indikatorer.De vanligaste indikatorerna var förfaranden för rapportering av negative händelser och läkemedelssäkerhet. Internationella indikatorer användes föga.
Slutsatser
Det finns flera indikatorer tillgängliga för att övervaka patientsäkerhetsnivån, men deras användning är inkonsekvent. Utöver antalet är det viktigt hur indikatorerna följs upp systematiskt, transparent och integrerat med övrig verksamhet. Ytterligare forskning behövs om sambandet mellan indikatorer och patientsäkerhetsnivån.
Översatt titelMot enhetlig övervakning av patientsäkerheten i Finland: - en bild av patientsäkerhetsindikatorer och övervakningsprocedurer 2020
OriginalspråkFinska
TidskriftSuomen Lääkärilehti
StatusAccepterad/under tryckning - 13 jan. 2022
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Nyckelord

  • patientsäkerhet
  • patientskada
  • indikator
  • hälsovården

Citera det här