Knowing Fatbergs: Waste as Matter, Monster and Mystery

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

44 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Knowing Fatbergs: Waste as Matter, Monster and Mystery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Arts and Humanities