Klasslärarstuderandes självupplevda utveckling under lärarutbildningens grundkurs i slöjd

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattningVetenskaplig

Sammanfattning

I det finländska utbildningssystemet handhar klassläraren majoriteten av undervisningen i år 1–6. Klasslären studerar till magisternivå och huvudämnet är pedagogik. I examen ingår 60 ECTS ämnesdidaktiska studier.
Studierna täcker hela den bredd av läroämnen som undervisas i grundskolans första 6 år. Klassläraren kan sägas bli pedagogisk expert och ämnesmässig generalist. Under lärarutbildningstiden avlägger klasslärarstuderande en obligatorisk kurs i slöjd (5 ECTS). Under kursen förväntas studerande utveckla såväl sitt ämnesinnehållsliga som didaktiska och pedagogiska kunnande. Kursen är tidsmässigt placerad över ca 18 veckor mad avsikt att studerande ska hinna processa olika delar av sitt kunnande. I studien undersöks vilka aspekter av sitt kunnande lärarstuderande (n. ~ 60) lyfter fram vid mellanutvärdering och vid fullföljd kurs.
Materialet analyseras utgående från förväntningen på lärarens mångsidiga kunskap. Ett förväntat resultat är att majoriteten av uttalandena tar fasta på studerandes egna konkreta slöjdkunnande. Resultaten förväntas ge
information om vilka satsningar som kan göras för att ytterligare stärka kvaliteten i lärarutbildningens upplägg och möjligen erhålla en bredare utveckling av klasslärarstuderandes beredskap att undervisa i slöjdämnet.
OriginalspråkSvenska
Sidor11-11
Antal sidor1
StatusPublicerad - 5 apr. 2022
MoE-publikationstypO2 Other
EvenemangNordFo-konferens: Make it Together - University College Copenhagen , Köpenhamn, Danmark
Varaktighet: 5 apr. 20228 apr. 2022
http://nordfo.blogspot.com/p/22-24-sept-2021-nordfo-konf-make-it.html

Konferens

KonferensNordFo-konferens
Land/TerritoriumDanmark
OrtKöpenhamn
Period05/04/2208/04/22
Internetadress

Nyckelord

  • slöjd
  • slöjdpedagogik
  • lärarutbildning

Citera det här