Kinetics of lactose and rhamnoseoxidation over supported metal catalysts

Päivi Mäki-Arvela, Anton V. Tokarev, Elena V. Murzina, Betiana Campo, Teemu Heikkilä, Jenny-Maria Brozinski, Dorit Wolf, Dmitry Yu Murzin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

18 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Kinetics of lactose and rhamnoseoxidation over supported metal catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap