Kinetics of hydrolysis of arabinogalactans

B. T. Kusema*, P. Mäki-Arvela, S. Willför, B. Holmbom, T. Salmi, D. Yu Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokumentPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Kinetics of hydrolysis of arabinogalactans”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap