Kicking off the work. Meeting and presentations in Tallinn, 26-27 May 2019

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputDigitala eller visuella produkterProfessionell

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Kicking off the work. Meeting and presentations in Tallinn, 26-27 May 2019”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap