Keratin intermediate filaments in the colon: guardians of epithelial homeostasis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Sökresultat