Keratin 8 and 18 over-expression is not a prerequisite for Mallory body formation and pancreatic injury

I Nakamichi, Diana Toivola, SA Michie, H Baribault, RG Oshima, MB Omary

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Sammanfattning

OriginalspråkOdefinierat/okänt
StatusPublicerad - 2004

Citera det här