Keratin 7 Is a Constituent of the Keratin Network in Mouse Pancreatic Islets and Is Upregulated in Experimental Diabetes

Catharina M Alam*, Sarah Baghestani, Ada Pajari, M Bishr Omary, Diana M Toivola*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Keratin 7 Is a Constituent of the Keratin Network in Mouse Pancreatic Islets and Is Upregulated in Experimental Diabetes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology