Keratin 7 expression in different anatomical parts of colonic epithelium in inflammatory bowel diseases and its prognostic value: a 3-year follow-up study

Mervi Tenhami*, Lauri Polari, Harry Kujari, Eliisa Löyttyniemi, Diana Toivola, Markku Voutilainen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
31 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Keratin 7 expression in different anatomical parts of colonic epithelium in inflammatory bowel diseases and its prognostic value: a 3-year follow-up study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology