Katie Erikson's caring theories. Part 2. The theory of caritative caring ethics and the theory of evidence

Ingegerd Bergbom, Lisbet Nyström, Dagfinn Nåden*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)
82 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Katie Erikson's caring theories. Part 2. The theory of caritative caring ethics and the theory of evidence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions