Kansalaisjärjestöt ja valtavirtaistuvan globaalikasvatuksen episteeminen hallinta

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Tässä artikkelissa tarkastelen kansalaisjärjestöjäepisteemisenä yhteisönä globaalikasvatuksenvaltavirtaistumisprosessissa. Näen kansalaisjärjestöt globaalikasvatuksenepisteemisen hallinnan osana, mutta myös sen vaikutuksen alaisina toimijoina. Tutkimuksessaniselvitän, miten kansalaisjärjestöt kokevat oman roolinsa globaalikasvatuksenedistäjinä suhteessa muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin. Artikkelinpääasiallinen empiria koostuu haastattelu- ja havainnointiaineistosta, jokakäsittää 21 Suomessa toimivaa kansalaisjärjestöä. Analysoin järjestöjennäkökantoja globaalikasvatuksen suhteesta 1) Perusopetuksen opetussuunnitelmanperusteisiin 2014 ja 2) YK:n Agenda 2030:een. Opetussuunnitelmassa olennaiseksinousee sen merkitys episteemisen pääoman lähteenä yhdistettynä järjestöjen vahvaankokemukseen osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista suunnitelmankehittämisprosessissa. YK:n Agenda 2030 -kehitysohjelmaa käytetään niin ikäänepisteemisenä pääomana, mutta vaihtelevia käsityksiä esiintyy siitä, mitenagenda tulisi sisällyttää kasvatukseen.

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)429–440
TidskriftKasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volym48
Utgåva5
StatusPublicerad - 2017
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Citera det här