Kan extra fysisk aktivitet ge bättre resultat i matematik? En interventionsstudie

Erika Lindroos, Frida Erikslund, Bert Jonsson, Johan Korhonen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Ungdomar rör på sig allt mindre och endast 17 % av alla högstadieeleverna i Finland når upp till minimimängden en timmes fysisk aktivitet per dag. Tidigare forskning visar att det finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och skolprestationer. I den här studien undersöker vi hur extrainsatt fysisk aktivitet inverkar på prestationer i matematik och arbetsminne över tid samt om det finns någon skillnad mellan låg-, medel- och högpresterande elever. I studien deltog 129 finlandssvenska elever i årskurs 7 och interventionen pågick i tre månader. Eleverna delades in i en interventions- och en kontrollgrupp. På basen av matematikprestationer delades eleverna in i låg-, medel- och högpresterande. Resultaten visar att extrainsatt fysisk aktivitet inte hade någon signifikant inverkan på utvecklingen av matematikprestationer och arbetsminne. Resultaten visar också att den fysiska aktiviteten inte bidrog till att matematikprestationer hos låg-, medel- och högpresterande elever utvecklats olika. Bidragande faktorer kan vara ett för litet deltagarantal, en för kort intervention och att interventionen inte hade en tillräckligt hög fysisk intensitet.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)24–39
TidskriftTidskrift om lärande och inlärningssvårigheter. NMI Bulletin
Volym29
StatusPublicerad - 2019
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Nyckelord

  • matematik
  • arbetsminne

Citera det här