”Jag var slö och slapp och somnade nu lite varstans”. Förvandling som narrativ i diagnosberättelser om diabetes typ 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

I artikeln belyses hur individer upplever sjukdom och diagnos genom personliga erfarenhetsberättelser om diabetes typ 1. Med artikeln strävas efter att besvara frågorna: Hur berättar personer med diabetes typ 1 om att insjukna i diabetes? Vad karaktäriserar en diagnosberättelse? I analysen av berättelserna tas avstamp i medicinsociologen Arthur Franks teori om tre typer av narrativ (återgångsberättelser, kaosberättelser och utforskande berättelser). En definition av begreppet diagnosberättelse presenteras och diskuteras. Materialet består av sex berättelser. Intervjupersonerna är tre kvinnor och tre män i olika åldrar. Syftet med artikeln är att pröva den narrativa teorin kring sjukdomstillstånd samt bidra till forskningstraditionen om sjukdomsberättelser ur ett medicinantropologiskt perspektiv. I artikeln presenteras en kompletterande narrativ typ till Arthur Franks narrativa typologi: förvandlingsberättelser.
OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)166–182
TidskriftJ@rgonia
Volym16
Nummer32
StatusPublicerad - 2018
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Nyckelord

  • Diabetes typ 1
  • Arthur Frank
  • Sjukdomsberättelse
  • Personlig erfarenhetsberättelse
  • Diagnosberättelse
  • Narrativitet
  • Medicinantropologi

Citera det här