Isovalent-substitution effect on the Verwey-type transition in the A-site-ordered double perovskite (Ba,Sr)RFe2O5

J. Nakamura, M. Karppinen*, P. Karen, J. Lindén, H. Yamauchi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Isovalent-substitution effect on the Verwey-type transition in the A-site-ordered double perovskite (Ba,Sr)RFe<sub>2</sub>O<sub>5</sub>”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar