Isomerization of linoleic acid over supported metal catalysts

Andreas Bernas, Narendra Kumar, Päivi Mäki-Arvela, Natalya V. Kul'kova, Bjarne Holmbom, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

71 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

Heterogeneous supported metal catalysts were applied for the isomerization reaction of linoleic acid (cis-9,cis-12-octadecadienoic acid) to conjugated linoleic acid (CLA) between 80 and 120°C in a diluted system. Ru, Ni, Pd, Pt, Rh, Ir, Os, and bimetallic Pt-Rh supported by activated carbon, Al2O3, SiO2Al2O3, MCM-22, H-MCM-41, H-Y, and H-β were screened. Catalyst characterization was done by XRD, X-ray fluorescence, XPS, H2-TPD, DCP-AES, and nitrogen adsorption techniques. The isomerization reaction was conducted batchwise in both 1-octanol and n-decane as solvents. Reactions taking place were the isomerization of linoleic acid to CLA, hydrogenation of linoleic acid and CLA to monounsaturated octadecenoic acids (oleic acid, elaidic acid, cis-vaccenic acid, and trans-vaccenic acid), as well as the further hydrogenation of monounsaturated acids to stearic acid (n-octadecanoic acid) with isomerization and hydrogenation being two competing parallel reactions. The isomerization reaction was enhanced by catalyst preactivation under hydrogen. The presence of chemisorbed hydrogen increased the conversion but reduced the isomerization selectivity. Ru and Ni showed the best isomerization properties whereas Pd favored the double bond hydrogenation reaction.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)257-275
Antal sidor19
TidskriftApplied Catalysis A: General
Volym245
Nummer2
DOI
StatusPublicerad - 10 juni 2003
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Isomerization of linoleic acid over supported metal catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här