Isoindolinone Synthesis via One-Pot Type Transition Metal Catalyzed C−C Bond Forming Reactions

Risto Savela*, Carolina Méndez-Gálvez

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Isoindolinone Synthesis via One-Pot Type Transition Metal Catalyzed C−C Bond Forming Reactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar