Is the internet changing the dominant logic of marketing?

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  20 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Is the internet changing the dominant logic of marketing?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Social Sciences

  Computer Science

  Economics, Econometrics and Finance

  Mathematics

  Psychology