Iron valence in double-perovskite (Ba,Sr,Ca)2FeMoO6: Isovalent substitution effect

Y. Yasukawa, J. Lindén, T. S. Chan, R. S. Liu, H. Yamauchi, M. Karppinen*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Iron valence in double-perovskite (Ba,Sr,Ca)2FeMoO6: Isovalent substitution effect”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry