Iron substitution effects in YBa2Cu4O8 synthesized by the sol-gel technique

Q. Karppinen*, J. Linden, J. Valo, A. Kareiva, V. Kozlov, K. Terryll, L. Niinisto, M. Leskela, K. V. Rao

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Iron substitution effects in YBa<sub>2</sub>Cu<sub>4</sub>O<sub>8</sub> synthesized by the sol-gel technique”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi