Iron mixed-valence compounds, BaSm(Cu0.5+xFe0.5-x)2O5+δ. II: the Fe2.5+ state and magnetic properties

J. Lindén*, J. Nakamura, T. Pietari, T. Taniyama, M. Karppinen, H. Yamauchi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragKonferensartikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Iron mixed-valence compounds, BaSm(Cu<sub>0.5+x</sub>Fe<sub>0.5-x</sub>)<sub>2</sub>O<sub>5+δ</sub>. II: the Fe<sup>2.5+</sup> state and magnetic properties”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi