Iron and molybdenum valences in double-perovskite (Sr,Nd)2FeMoO6: Electron-doping effect

J. Lindén, T. Shimada, T. Motohashi, H. Yamauchi, M. Karppinen*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

38 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Iron and molybdenum valences in double-perovskite (Sr,Nd)2FeMoO6: Electron-doping effect”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry