Investigation of well-defined pinholes in TiO2 electron selective layers used in planar heterojunction perovskite solar cells

Muhammad Talha Masood, Syeda Qudsia, Mahboubeh Hadadian, Christian Weinberger, Mathias Nyman, Christian Ahläng, Staffan Dahlström, Maning Liu, Paola Vivo, Ronald Österbacka, Jan Henrik Smått*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)
7 Nedladdningar (Pure)
Filter
Aktiv

Sökresultat