Investigation of well-defined pinholes in TiO2 electron selective layers used in planar heterojunction perovskite solar cells

Muhammad Talha Masood, Syeda Qudsia, Mahboubeh Hadadian, Christian Weinberger, Mathias Nyman, Christian Ahläng, Staffan Dahlström, Maning Liu, Paola Vivo, Ronald Österbacka, Jan Henrik Smått*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)
5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Investigation of well-defined pinholes in TiO<sub>2</sub> electron selective layers used in planar heterojunction perovskite solar cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar