Investigation of waste PCB leach residue as a reducing agent in smelting processes

Desmond Attah-Kyei, Guven Akdogan, Christie Dorfling, Johan Zietsman, Daniel Lindberg, Fiseha Tesfaye, Quinn Reynolds

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Investigation of waste PCB leach residue as a reducing agent in smelting processes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap