Investigation of the K-Mg-Ca Sulfate System as Part of Monitoring Problematic Phase Formations in Renewable-Energy Power Plants

Fiseha Tesfaye, Daniel Lindberg, Mykola Moroz, Leena Hupa

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Investigation of the K-Mg-Ca Sulfate System as Part of Monitoring Problematic Phase Formations in Renewable-Energy Power Plants”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap