Investigation of the intrinsic reaction kinetics and the mass transfer phenomena of nonanoic acid esterification with 2-ethylhexanol promoted by sulfuric acid or Amberlite IR120

Vincenzo Russo, Francesco Taddeo, Tommaso Cogliano, Rosa Vitiello, Roberto Esposito, Riccardo Tesser, Tapio Salmi, Martino Di Serio*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Investigation of the intrinsic reaction kinetics and the mass transfer phenomena of nonanoic acid esterification with 2-ethylhexanol promoted by sulfuric acid or Amberlite IR120”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap