Investigation into the site-specific binding interactions between chlorogenic acid and ovalbumin using multi-spectroscopic and in silico simulation studies

Manivel Perumal, Parthiban Marimuthu, Xiumin Chen*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Investigation into the site-specific binding interactions between chlorogenic acid and ovalbumin using multi-spectroscopic and in silico simulation studies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap