Investigating the vibrational lattice anisotropy in FeTe0.5Se0.5 using magnetically oriented crystallites

Reijo Pohjonen, Fredrik Lindroos, Girish C. Tewari, Johan Lindén*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Investigating the vibrational lattice anisotropy in FeTe<sub>0.5</sub>Se<sub>0.5</sub> using magnetically oriented crystallites”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi